Wie kan er aanmelden?

  • Allereerst natuurlijk jijzelf! Want Flevodrome Almere heeft jou nodig om daar te komen waar jij wil zijn.
  • Ouders of andere belangrijke mensen om je heen.
  • Betrokkenen van school. Bijvoorbeeld je mentor, studiecoach of zorgcoördinator.
  • De gemeente Almere, bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar, RMC-medewerkers of klantmanagers van de afdeling Werk en Inkomen.
  • Betrokken hulpverlening. Denk hierbij aan ambulante hulpverlening, SAVE, WSG, JGZ, reclassering enz.

Ben je nieuwsgierig geworden? Of lijkt het je leuk om eens een kijkje te komen nemen of een mee te lopen? Dat kan natuurlijk altijd, we willen je graag ontmoeten. Stuur een mailtje of bel.