Over ons

De Rede verzorgt voortgezet speciaal onderwijs. Op dit moment volgen leerlingen hier praktijkgericht onderwijs tot en met onderwijs op vmbo-tl niveau. De komende jaren verandert dit en wordt de Rede een vmbo-tl school. Dit betekent dat alle leerlingen die nu instromen de vmbo-tl leerroute volgen. In schooljaar 2021-2022 starten we daarnaast een dakplanklas tl/havo. Vanuit deze klas kun je doorstromen naar de havo.

Met vaste lestijden, een vaste mentor en kleine groepen bieden we een veilige en voorspelbare leeromgeving, waar je je talenten verder kunt ontwikkelen.

Een klas bestaat uit 12 tot 13 leerlingen. De mentor verzorgt een groot deel van de lessen. Je hebt een vaste plek in de klas en je werkt zowel klassikaal, individueel als in groepjes.

Meer dan leren

Naast de reguliere schoolvakken besteden we veel aandacht aan ‘leren leren’, je voorbereiden op de toekomst en aan sociale vaardigheden. Dit doen we zowel tijdens de reguliere lessen, als in speciale lessen als ‘Leefstijl’.