Leergebied overstijgend

Naast de theorie- en praktijkvakken besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden, aan ‘leren leren’ en aan ‘leren werken’. Dit noemen we leergebied overstijgende vaardigheden. Het doel is je klaar te stomen voor je vervolgopleiding of een baan.

Sociaal emotionele vaardigheden

Op het rooster staan lessen Leefstijl. Hier leer je meer over sociale vaardigheden en ga je aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling. Ook in de andere lessen wordt hier extra aandacht aan besteed. In de onderbouw gebruiken we daarnaast onderdelen uit de methode ‘ik ben speciaal’. Deze lessen worden verzorgd door onze dramatherapeute en gaan over het bewust worden van jezelf.

Voorbereiding op vervolg (Loopbaan oriëntatie en begeleiding)

Gedurende je schoolloopbaan werk je aan een voor jou passend en realistisch toekomstperspectief. Je denkt na over je voorkeuren, mogelijkheden en toekomstwensen en je ervaart wat een keuze kan betekenen. Ook stage kan onderdeel zijn van deze leerlijn.

Studievaardigheden

Tijdens de theorievakken en met behulp van de lesmethode Breingeheimen leer je hoe je het beste kunt leren. Je krijgt ook af en toe huiswerk. Je mentor begeleidt je hierbij.