Onderbouw

In het eerste leerjaar volg je de basisvakken Nederlands, wiskunde, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie.

Je werkt uit tekstboeken met bijbehorende werkboeken. Spreekbeurten of boekbesprekingen zijn geen vast onderdeel van het lesprogramma in de onderbouw.

In het tweede leerjaar krijg je ook de vakken Duits (in overleg) en natuur- en scheikunde. In het derde leerjaar wordt economie toegevoegd en volg je geen biologie meer.

Keuze voor havo of vwo

In het derde leerjaar ga je de vakken Nederlands, Engels, aardrijkskunde en wiskunde al op havo- of vwo-niveau volgen.

Aan het einde van het derde leerjaar wordt duidelijk of je in de bovenbouw havo of vwo-onderwijs gaat volgen. Deze keuze maken we onder meer op basis van je cijfers en leerhouding. Bij je mentor kun je het beleid opvragen waarin wordt beschreven wat de criteria voor beide opleidingen zijn.

Samen met je mentor en ouders maak je een profielkeuze. Een assessment helpt je hierbij.