Schoolloopbaan

Op school werk je toe naar een  vervolgopleiding of een baan. Je kiest één van onderstaande leerroutes.

Vmbo-tl

Als je de leerroute vmbo-tl volgt, werk je door middel van staatsexamens toe naar een regulier vmbo-tl diploma.

Vmbo-bbl/kbl

Als je de beroeps en arbeidsmarkt gerichte leerweg  (bbl/kbl) volgt, werken we nauw samen met een mbo-school in de regio. De lessen vinden plaats op onze eigen school. Als je hiervoor in aanmerking komt, leg je examen af op mbo niveau en kun je een landelijk erkend mbo 1 of mbo 2 diploma behalen.

Voor bepaalde praktijkvakken kun je branchegerichte certificaten behalen. Als je zonder diploma uitstroomt naar werk krijg je een getuigschrift waarop staat waaraan je hebt gewerkt, welke certificaten je hebt behaald en welke stages je hebt gelopen.