Leerwegen

In de eerste en tweede klas (de onderbouw) volg je de vakken van de basisvorming op havo/vwo niveau.

In de derde klas ga je de vakken Nederlands, Engels, Frans, wiskunde en aardrijkskunde al op havo- of vwo-niveau volgen. Aan het einde van klas 3 kies je een havo- of vwo-examenprofiel met de daarbij horende profielvakken. In de schoolgids vind je een overzicht van de vakken die je kunt volgen.

De havo-leerlingen doen in principe in het 4e en 5e leerjaar staatsexamen voor hun profielvakken. De vwo-leerlingen in het 5e en 6e leerjaar.

Als je een  overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo behaalt, kun je uitstromen naar het mbo niveau 3-4.