IVIO@School

Op de havo/vwo-afdeling bieden we afstandsonderwijs in combinatie met de begeleiding van een mentor en eigen vakdocenten op school. Dit doen we samen met IVIO@School.

We maken gebruik van lesmateriaal van IVIO@School. In lesbrieven wordt de planning en uitleg voor de te maken lesstof beschreven.

Vakdocenten (eerste en tweede graad) van IVIO zijn op afstand, via internet, vraagbaak voor jou en je mentor.

Je mentor begeleidt je en helpt je op weg. Toetsen en werkstukken worden via het leerlingvolgsysteem verzonden naar de vakdocenten, die ze corrigeren en beoordelen. Voor een aantal vakken beschikken we daarnaast over eigen vakdocenten.