Even voorstellen: MR leden

Even voorstellen: de leden van de MR van het Nautilus College, afdeling Lierstraat, Paul Kleestraat en Operetteweg.

De oudervertegenwoordiging

Linda Donker Kaat

Mijn naam is Linda Donker Kaat. Sinds januari 2020 ben ik voorzitter van de MR van het Nautilus College. Ik ben 46 jaar, woonachtig in Almere Haven met mijn man en twee zonen. Mijn oudste zoon volgt sinds groep 5 van de basisschool, onderwijs op het Nautilus. Inmiddels zit hij alweer in zijn laatste jaar van het VO. Ik heb het Nautilus College in die jaren leren kennen als een fijne en kundige school waar mijn zoon zich heeft kunnen ontwikkelen, zowel in leren als persoonlijk. Ik vind het boeiend vanuit mijn rol als voorzitter nu zoveel meer te weten van het reilen en zeilen op het Nautilus College. En om samen met de andere MR leden de school te ondersteunen in het creëren van een plezierig, stimulerend en veilig leer- en leefklimaat. Want het is zo belangrijk om bij elke leerling eruit te halen wat erin zit. Heeft u vragen, over het onderwijs of over de MR? Neemt u dan contact met ons op via de mentor van uw kind.

Deborah Kuller

Mijn naam is Deborah Kuller. Ik zit nu sinds een jaar in de MR van het Nautilus College. Ik ben 40 jaar en met mijn man en 2 kinderen woon ik in Almere stad. Mijn zoon zit nu in de 2e op de Lierstraat. Ik ben in de MR gegaan omdat ik graag betrokken wil zijn bij de school van mijn kinderen en het belangrijk vind om mee te praten over de school. Als MR lid zie ik nu ook de kant van school waar je normaal als ouder niet direct zich op hebt. Samen met de MR en het team van het Nautilus College zet ik mij in voor een fijne, gezellige en veilige school voor onze kinderen.

René Wijbrandts

Mijn naam is René Wijbrandts . Sinds augustus 2017 zit mijn zoon Bjorn op school bij het Nautilus College aan de Lierstraat. Gelijk met het op school gaan van Bjorn ben ik lid geworden van de MR. Ik was toen 50 jaar, ben getrouwd en woonachtig in de Kruidenwijk. Inmiddels zit Bjorn alweer in zijn laatste jaar van het KBL. Ik ben door de MR meer betrokken bij de school geraakt, waardoor ik met meer inzicht en begrip kijk naar de beslissingen die bestuurlijk genomen worden. In bijna 4 jaar heb ik geprobeerd er op toe te zien, samen met de ander leden van de MR, dat er zo veel mogelijk van deze beslissingen goed en vroegtijdig gecommuniceerd werden naar de ouders van de kinderen. Misschien is de MR iets voor u, volgend schooljaar is mijn plaats beschikbaar. Neem nu alvast contact op met de mentor van uw kind en kijk wat u voor de school kan betekenen!

De personeelsvertegenwoordiging

Yvonne van der Horst

Mijn naam is Yvonne van der Horst. Ik werk sinds 2006 op het Nautilus College. Op dit moment ben ik mentor van een tweede klas op de PGL afdeling. Dit is mijn tweede jaar als MR lid. Tevens is het ook mijn tweede jaar als GMR lid.

Marie-Cécile Kocken-Felix

Mijn naam is Marie-Cécile Kocken-Felix en sinds anderhalf jaar ben ik lid van de MR. Ik ben werkzaam op het Nautilus College als vakdocent muziek en geef deze lessen op alle drie de afdelingen in de eerste twee leerjaren.

Mohammed Mdaghri

Mijn naam is Mohammed Mdaghri ( meester MO genoemd door leerlingen). Ik werk sinds augustus 2006 op het Nautilus College. Ik ben 4 dagen werkzaam op deze school, waarvan 1 dag gedetacheerd naar de Algemene Onderwijsbond AOb. Ik sta 1 dag voor de 2e klas BBL. Naast het lesgeven ben ik lid van de MR, stage coördinator, sectievoorzitter onderbouw en vertrouwenspersoon.

Corry van Tol

Mijn naam is Corry van Tol en ben leraar ondersteuner op de Lierstraat. Ik werk voor het 13e schooljaar voor het Nautilus. De MR vertegenwoordig ik nu voor het 4e jaar.