Sportklas

Als je hiervoor in aanmerking komt, kun je deelnemen aan de sportklas. In deze klas bereid je je voor op een baan of vervolgopleiding richting Sport & Bewegen, Orde & Veiligheid of Vrede & Veiligheid.

Je werkt aan vaardigheden als motivatie, verantwoordelijkheid, samenwerken, initiatief nemen, communiceren, afspraken nakomen, respect, flexibiliteit en zelfreflectie.

Naast de lessen:

  • bezoek je open dagen van de verschillende sportopleidingen
  • krijg je extra lessen bewegingsonderwijs
  • geef je les aan elkaar of aan andere klassen
  • volg je theorielessen ter voorbereiding op je vervolgopleiding
  • begeleid je sportdagen of sportevenementen van externe bedrijven, scholen of instellingen.
  • loop je stage
  • werk je aan je portfolio