Autisme Centraal Methodiek

De Autisme Centraal Methodiek helpt om een autisme vriendelijke school-, thuis-, werk-, of vrijetijdsomgeving te creëren. Aan de hand van deze methodiek, creëren we op De Rede een autismevriendelijke leeromgeving.

De Autisme Centraal Methodiek maakt gebruik van een controlepaneel met 6 kernbegrippen / basisprincipes. De 52 knopjes en schuivers en de 6 kernbegrippen helpen leerkrachten en begeleiders na te denken over hoe ze leerlingen met autisme het beste kunnen begeleiden. Daarnaast biedt het paneel ook jou als leerling inspiratie om zelf controle te krijgen over de mogelijkheden en valkuilen die je ervaart.

Meer informatie

Meer informatie over de Autisme Centraal Methodiek vind je op www.autismecentraal.com.