Vmbo-tl

Als je de de leerweg vmbo-tl volgt kun je deelcertificaten halen op vmbo-tl niveau. Je mentor biedt elk schooljaar begeleiding voor vier vakken aan. Hieruit kies je maximaal drie vakken waarin je een deelcertificaat wilt behalen.

Zo kun je in minimaal vier en maximaal vijf jaar tijd een volledig vmbo-tl diploma halen binnen de sector Economie, Zorg en Welzijn of Groen.