EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
School2Care

Een combinatie van onderwijs en jeugdzorg
School2Care is een 12-uurs voorziening waarin jeugdhulp, onderwijs en vrijetijdsbesteding volledig geïntegreerd worden aangeboden. Jongeren van 12-17 jaar verblijven hier vrijwel het hele jaar door 5 dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur. Het gaat om jongeren met meervoudige complexe (gedrags)problemen die op alle leefgebieden (dreigen te) stagneren. Ze zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het onderwijs en de reguliere jeugdhulpverlening.

Krachten bundelen
In de gemeente Amsterdam draait School2Care al langer en behaalt goede resultaten. In Almere hebben Eduvier, Pluryn/Intermetzo, de gemeente en Passend onderwijs Almere in 2017 hun krachten gebundeld om School2Care ook hier tot een succes te maken.

Meervoudig creatieve aanpak
Bij de veelvoudige problematiek van de jongeren hoort ook een meervoudige en creatieve aanpak. School2Care richt zich op de jongeren en hun gezin, vanuit een integrale aanpak, gebaseerd op "good practices" uit het onderwijs en de jeugdzorg. Beide worden aangeboden in een intensief programma waarin ook vrije tijdsbesteding en thema's als zingeving, goede voeding, leren leren en arbeidstoeleiding op het programma staan. Dit gebeurt in eerste instantie allemaal binnen School2Care.

Zodra een jongere in staat is om buiten School2Care activiteiten te volgen zal hij of zij dat gaan doen, beginnend bij de vrije tijdsbesteding en het volgen van onderwijs. Dit met als doel de jongere stapsgewijs weer deel te laten nemen aan het gewone leven. Elke jongere blijft zo kort als mogelijk en zo lang als nodig binnen School2Care, gemiddeld ongeveer 8 maanden.

De coach
De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening is het beste zichtbaar in de rol van coach binnen School2Care. De coach is zowel onderwijzer als jeugdhulpverlener. Hij of zij begeleidt 4 á 5 jongeren volgens het 'Eén kind – één plan principe' van aanmelding tot uitstroom. ​

Meer informatie
Meer informatie over School2Care vindt u op de landelijke website www.school2care.nl.

Contact
School2Care Almere 
Radioweg 35 
1324 KW Almere
T 036 767 02 25