EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolAquariusNautilus CollegeDe OptimistFlevodrome
 Inloggen medewerkers
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?


 


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | AFKORTINGEN | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Afkortingen

AB Ambulante Begeleiding
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
ASS Autisme Spectrum Stoornis
A&O dienst Advies en Ondersteuning REC-Flevoland
BAC Bezwaar en Advies Commissie
BBL Beroepsbegeleidende leerweg
BJZ Bureau Jeugdzorg
CvI Commissie voor de Indicatiestelling
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
IB-er Intern begeleider
JJI Justitiele Jeugdinrichting
LCTI Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling
LGF Leerlinggebonden financiering
LNA Landelijk Netwerk Autisme
LZK Langdurig Zieke Kinderen
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs
NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme
OAS Onderwijs Administratie Systeem 
OCW  Minsterie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
OdR Op de Rails 
PCL  Permanente Commissie Leerlingenzorg 
PDD-NOS  Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified (aan autisme verwante stoornis) 
PGB  Persoonsgebonden Budget 
PI  Pedologisch Instituut 
PO Primair Onderwijs 
REC Regionaal Expertise Centrum 
ROC Regionaal Opleidingscentrum 
SBO Speciaal Basisonderwijs
SGA Stichting Gewoon Anders
SGL Scholengemeenschap Lelystad
SJF Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland
SLA Stichting Leerlingenzorg Almere
SO Speciaal Onderwijs
TL Theoretische Leerweg
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
ZAT Zorgadvies Team
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
ZMOK Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen