EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolAquariusNautilus CollegeDe OptimistFlevodrome
 Inloggen medewerkers
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?


 


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | AFKORTINGEN | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Catamaran

Doelgroep

De Catamaran is een lesplaats voor kinderen in de basisschoolleeftijd uit de gemeente Dronten met internaliserende gedragsproblematiek ten gevolge van een psychiatrische stoornis. Dit zijn bijvoorbeeld stoornissen binnen het autistisch spectrum of emotionele stoornissen. De leerlingen moeten wat betreft niveau en belevingswereld aansluiting kunnen vinden bij de sbo-leerlingen van de Driemaster.  

Het onderwijs

De Catamaran is gehuisvest binnen De Driemaster, een school voor speciaal basisonderwijs in Dronten. Op deze school is een speciale klas ingericht voor leerlingen met een cluster 4 indicatie, De Catamaran. Voor elke leerling wordt een individueel handelingsplan gemaakt. In dit handelingplan staat beschreven wat de school, in overleg met de ouders, wil bereiken in het onderwijs.

Een ervaren leerkracht, een leraarondersteuner en een orthopedagoog vormen het onderwijsteam, dat de specifieke begeleiding van de leerlingen verzorgt. Daar waar mogelijk vindt integratie plaats met de sbo-leerlingen.

Contact

Contactpersoon: dhr. P. Nooitgedagt
Postadres:
Postbus 2344
8203 AH Lelystad

Bezoekadres:
Werfstraat 10
8251 GP Dronten

T 0321 315619
E
lesplaatsdronten@eduvier.nl