EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolAquariusNautilus CollegeDe OptimistFlevodrome
 Inloggen medewerkers
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?


 


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | AFKORTINGEN | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Organisatiestructuur

Mede met het oog op Passend Onderwijs is Eduvier in ontwikkeling. De komende jaren ontwikkelt de structuur zich als volgt.

Het managementteam

 mw. E.S. van Doorn

 algemeen directeur/bestuurder

 dhr. P. Nooitgedagt

 schooldirecteur VSO-scholen Lelystad

 dhr. C. Biesmans

 schooldirecteur Nautilus College

 dhr. F. Diepenbroek

 schooldirecteur Stedenschool & Aquarius

 dhr. L. Leplaa

 schooldirecteur De Optimist

 mw. N. den Os    

 directeur dienst Ambulante Begeleiding    

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en houdt in de gaten of de doelstellingen van de onderwijsgroep gerealiseerd worden.

Medezeggenschap

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de medezeggenschap binnen Eduvier georganiseerd volgens een nieuwe structuur. Omdat de aard en taak van de verschillende organisatieonderdelen binnen Eduvier divers zijn, worden niet één maar twee GMR-en (gemeenschappelijke medezeggenschapsraden) samengesteld: één voor de scholen (GMR-scholen) en één voor het Leer- werk en trainingsbedrijf, Bedrijfsbureau en de dienst Ambulante Begeleiding (GMR-organisatie).

De GMR-scholen bestaat uit ouders en medewerkers van de diverse onderwijslocaties en afdelingen. De GMR-organisatie bestaat alleen uit medewerkers.