EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
De Sliplijn

De Sliplijn is een project van Eduvier onderwijsgroep, dat mede gefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds. Het project heeft als doel leerlingen van VSO De Anger en VSO De Rede te 'leren werken', ze op weg te helpen bij het vinden van een baan. Voor de doelgroep van dit project, jongeren met sociale, psychische en maatschappelijke problemen, is de stap tussen het (speciaal) voortgezet onderwijs en de arbeidsmarkt te groot. Door aan het project mee te doen, kunnen de deelnemers het gat dichten tussen het voortgezet onderwijs en de toekomst op de arbeidsmarkt of binnen het beroepsonderwijs.
 
Stages zijn een essentieel onderdeel van het trajectplan. Door het lopen van interne en externe stages krijgen de leerlingen de kans kennis te maken met verschillende werksituaties. Voor interne stages kunnen leerlingen terecht binnen de verschillende afdelingen van Eduvier onderwijsgroep. Bij externe stagetrajecten valt te denken aan het opdoen van werkervaring bij metaal- of bouwbedrijven, in de groenvoorziening, of bij een cateringbedrijf.
 
Het programma is voor elke deelnemer verschillend en hangt af van de individuele kwaliteiten van de leerlingen. Naast de ervaring die ze opdoen in het stagebedrijf krijgen de leerlingen theorielessen. Deze lessen zijn niet alleen gericht op het werk dat ze verrichten. De nadruk ligt op de sociale vaardigheden die je nodig hebt op de werkvloer, op het 'leren werken', want dit is het doel van de Sliplijn: De leerlingen die vaardigheden meegeven die ze nodig hebben als ze aan het werk gaan of een beroepsopleiding starten.
 
Meer informatie en contact

De Sliplijn
Postbus 2344
8203 AH Lelystad

Bezoekadres:
Vaartweg 67
8243 PD Lelystad
T 0320 212975
 
Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is mede-financier van de bovenstaande activiteiten.