EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Onderwijsondersteuning Nieuwe Stijl

Eduvier verzorgt Onderwijsondersteuning Nieuwe Stijl binnen reguliere scholen voor Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en MBO. Scholen die hulp nodig hebben voor hun leerlingen kunnen deze extra ondersteuning aanvragen via het samenwerkingsverband waar de school deel van uitmaakt. Als het samenwerkingsverband de extra ondersteuning toekent, kan de school een ONS-medewerker van Eduvier inzetten om de leerling te begeleiden.

Wat is Onderwijsondersteuning Nieuwe Stijl?
Een ONS-medewerker biedt onderwijsondersteuning aan de leerling en aan ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren en intern begeleiders op school. De ondersteuner coacht en zet zijn expertise in om de leeromgeving van de leerling te optimaliseren en te professionaliseren. Hij of zij adviseert bijvoorbeeld de leerkracht in de klas en verzorgt trainingen voor leerkrachten of voor leerlingen.

De begeleiding wordt op maat aangeboden.In overleg met de leerling, school en ouders bepaalt de ONS-medewerker  welke vorm van ondersteuning nodig is.

Meer informatie
Meer informatie over het aanvragen van extra ondersteuning in het regulier onderwijs is te verkrijgen bij de huidige school van de leerling.

Neem voor meer informatie over de inhoud van de Onderwijsondersteuning Nieuwe Stijl in het basis- of voortgezet onderwijs contact op met de medewerker op school of:

Voortgezet onderwijs/ MBO : Peter Nooitgedagt               p.nooitgedagt@eduvier.nl
Basisonderwijs : vacature